Велике (зимске) задушнице: 10.02.2018.

Летње (духовске) задушнице:
26.05.2018.

Михољске задушнице:
06.10.2018.

Митровске (затворне) задушнице:
03. 11. 2018.