Велике (зимске) задушнице:  22.02.2020.

Летње (духовске) задушнице: 
06.06.2020.

Михољске задушнице: 
10.10.2020.

Митровске (затворне) задушнице:
07. 11. 2020.