Велике (зимске) задушнице:  06.03.2021.

Летње (духовске) задушнице: 
19.06.2021.

Михољске задушнице: 
09.10.2021.

Митровске (затворне) задушнице:
06. 11. 2021.